MIASTO GDAŃSKI, OPOWIEŚĆ O WOLNOŚCI

FILM WIZERUNKOWY

Wolność to słowo w historii Miasta Gdańska odmieniane przez wszystkie przypadki. My jednak skupiliśmy się na innym znaczeniu tego terminu. Wolność, to także możność wyrażania siebie, realizowania własnych marzeń i celów zawodowych. Uprawiania sportu, sztuki, miłości ale również świętowania zdarzeń historycznych na swój własny, indywidualny sposób. Gdańsk jest tak wolny, jak wolni są jego mieszkańcy. Film wizerunkowy dla Miasta Gdańska nagrodzony na festiwalu filmów i reklam FilmAT w kategorii „Najlepszy Film Promujący Miasto” oraz nagrodą specjalną za „Wyjątkowe zaprezentowanie tematu wolności”.

Behind the scenes